ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY AMG.S25Zawór zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody przemysłowej
oraz innych substancji obojętnych chemicznie.